co-productie

please (don’t) let me be (mis)understood

GEERT BELPAEME

Geert Belpaeme met 'Please (don't) let me be (mis)understood'
© Anaïs Chabeur

In Please (don’t) let me be (mis)understood maakt theatermaker Geert Belpaeme een choreografische deconstructie van de figuur van de clown en gebruikt hij clownerie om nieuwe definities te onderzoeken van wat het betekent mens te zijn. Voor Geert heeft deze expressievorm, net als het theater, een gigantisch potentieel om bestaande verhoudingen in vraag te stellen. Hij gelooft dat de clownspraktijk met haar inherente openheid ten opzichte van ruimtes, objecten, gedragingen, houdingen en menselijke relaties net daarin een opening biedt.

Hoe kunnen we een minder agressieve positie innemen te midden van andere organismen, levende systemen, ecosystemen en objecten?

Please (don’t) let me be (mis)understood wordt een fysieke voorstelling over niet-menselijkeverhoudingen tegenover menselijke lichamen. En over menselijke lichamen tegenover niet-menselijke verhoudingen.

in residentie

Van 24 oktober tot 4 november 2022